Muppet Wiki

Max Mekker tenker blått

30,734pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Talk0
Maxmekkertenkerblatt
Written by Eyvind Skeie
Illustrator Brian Bartle
Published 1997
Publisher Sandviks bokforlag
Series Bokklubben Sesam Stasjon
ISBN 82-7106-573-4

Max Mekker Tenker Blått is a storybook based on Sesam Stasjon, the Norwegian version of Sesame Street. The book features Max Mekker, the easy-going repairman at the train station.

The book was written by Eyvind Skeie, the original scriptwriter for the show.

Also on Fandom

Random Wiki